Dolunayın Aydınlığında Kendi Gölgelerine Bakmak

26 Haziran 2018’de gün 26/8, günerji 43/7 ediyor.

7 sayısı oldukça ilginç bir sayıdır. Buzdağının görünen ve görünmeyen kısmı dersek iyi bir açıklama yapmış oluruz. 7 sayısında ruhsal/spiritüel bir enerji vardır. ilk bakışta analitik ve maddi boyutunun öne çıktığı ve çoğunlukla bu yönünün kabul edildiği bir sayıdır. 7 sayısının maddi yönü buzdağının sadece görünen kısmıdır. Pek çok kişi bu görünen kısma bakarak hareket eder. Oysa buzdağının bir de görünmeyen kısmı vardır ve asıl kaynak işte orada saklıdır. Saklıdır diyoum çünkü bu saklı olan şey bir hazinedir aslında.

Yazılarımda sık sık içsel yolculuktan bahsederken aslında anlatmak istediğim şey bu saklı hazinedir. Yani buzdağının görünmeyen kısmı… Ezoterik öykü de tanrının ruh katma aşaması olarak anlatılan safhayı temsil etmesi sanırım size anlatmak istediğim şeyin ne olduğu hakkında biraz fikir verebilir. Görünürde zahir olan bedenin aslında bir ruh olmadan tecelli edememesidir. Yani buzdağının altındaki kısım görünürde olanın kökü ve kaynağıdır.

Şimdi ne oldu da bunu anlatıyorsun diyenler olabilir. 26 Haziranda 43/7 ile ruh bulan ve olgunlaşan süreçlerin görüntüsü ve maddi boyutu da 27 Haziran’da 44/8 enerjisiyle vücut bulacaktır. Bunun bir dolunaya denk gelmesi ve bu dolunayında Oğlak burcunda 6 derecede olmasının bir anlamı var. Oğlak soğuk ve kuru olan demektir. Soğuk ve kuru , aktif ve katı bir enerjiyi ortaya koyar. 44/8, 45/9 olarak devam eden günlerde kalıcı değişim getiren süreçlerin etkileri olabilir. Değişime zorlayan baskıcı süreçler olabileceği gibi, toplumsal boyutta dengesini uzun süre kurmakta zorlanacağımız çalkantılarda gelişebilir. İyi ve olumlu yaklaşarak bütünün hayrına olan her değişimin ortaya çıkmasına niyet ederek hareket etmek çok kazançlı ve verimli olacaktır.

Bunun kişisel anlamda bir çok anlatımı var. Ben en kişisel boyutundan bahsedeceğim. Yani kendinizi ele alın ve ne kadar tanıyorsunuz bir bakın diyeceğim öncelikle. Sonuçta bu toplumu bireyler oluşturuyor. Her bir birey kendini ne kadar bilir tanırsa toplumsal farkındalıkda o düzeyde yüksek olacaktır.

Bu dünya ile olan bağınızı ve bu dünyada bir misyonunuz var mı yok mu bunun üzerinde düşünün diyeceğim. Kendi içinize ve derinliklerinize hiç yolculuk yaptınız mı? Yoksa sadece etrafa mı baktınız. 7 sayısı etrafa baktığında analiz yeteneğinden dolayı o kadar iyi görür ki tüm ayrıntıları ele alır. Ancak eksiği bu ayrıntıların gösterdiği şeyin kendi içerisindeki yansımaların bir sonucu olup olmadığı konusundaki yaklaşımıdır. Genellikle bunların kendisinden kaynaklı olmadığını düşünerek hareket eder. Oysa içerisi nasılsa dışarısı öyledir! Bu sebeple bugün oluşan süreçlerde ortada gördükleriniz aslında sizin eserinizdir ve başkalarını suçlayarak ya da sebeplerini dışarıda arayarak nafile arayışlarda olmayınız. Kendinize bakınız. Ne arıyorsanız kendinizde arayınız bunu da buzdağının görünmeyen kısımlarına bakarak yapınız. Görünen kısmı kendinizi kandırmak için kullanmak yerine, farkındalık sağlayan bir veri olarak ele alınız.

7 sayısı arayıştır. Yaşamın sırlarını arayış. Burada kişisel boyuttan bakmaya devam ederek kendinizi arayışınız devam ettiği sürece kendi içinize yolculuğunuz ve kendi gerçeğinizi görme fırsatınız artar. İşte tam olarak ruhunla bir beden olmak içinde bu süreç bir gereksinimdir. 27 Haziranda 44/8’le bu sürecin adımları gelecektir. Soğuk ve kuru Oğlak aslında gerçeğinizi görmenizi ve bulmanızı size sağlayacaktır. Biraz yukarıdan hayata bakmak gibi. Bir helikopterden yükselerek yaşamınıza bakmak gibi. Kendi gerçeğinizi bir çırpıda bulmak mümkün mü? Tabi ki bir süreç! Dolunay geceleri de aydınlatarak aslında karanlık ya da gölge yanlarınızı da bulmanıza/görmenize yardımcı oluyor.

 

Bir bahçıvan gibi toprağın altını üstüne getirme ,biraz havalandırma , biraz gün ışığına çıkarma, gün ışığına çıkaramadıklarınıza da dolunayın ışığında bakma zamanı. Özellikle 27 Haziranda’da 44/8’le öğrenecekleriniz/ öğretecekleriniz aydınlanma sağlayacaktır ve kendinizle bir yüzleşme fırsatı bulabilirsiniz. Kendinizle, kendi köklerinizle, ruhunuzla en derin yerlerden gelenlerle yüzleşme… Endişeleriniz, kaygılarınız, korkularınız bu süreçte aktive olursa bunların birer yüzleşme adımı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yukarıda ezoterik öyküde tanrısal kattan ruh katılmasından bahsetmiştim. İşte tam da bu noktada siz bugüne kadar yaşamınıza neler kattınız ve kattıklarınızı nasıl bir ruhla ortaya çıkardınız, bu kendiniz misiniz yoksa başkası mı belki de bunu göreceksiniz! Yaptıklarınız ve bugüne getirdikleriniz bir tekamül ve tamamlanma sağlayacak mı yoksa hala bir tarafınız eksik mi göreceksiniz! Bu gerçeğiniz olacaktır sizin! Kabul etseniz de etmesiniz de. Kaldı ki 7 saysısı teslimiyettir. Tanrının elinin yaşamınıza dokunduğu bir yerdir yani! Tanrısal kattan bir dokunuşla yaşamınızda bambaşka bir pencerede açılabilir ve siz bu penceriye 27 Haziran 2018’de 44/8 enerjisiyle görüp işte oldu diyebilirsiniz.

İyi ya da kötü diye bir sonuç var derseniz sizin yorumunuzdan başka bir şey değil derim. Burada olan şey tam(am)lanmak. Bu uğurda ne yaptınız ya da yap(a)madınız. Bunları görmek sizi huzursuz edebilir. Özellikle 6 derecede olması da oldukça bilgi veriyor. İnsan sudaki aksini (yansımasını) gördü ve kendisini farketti. 6 sayısının sembolü içiçe geçmiş iki üçgendir. Yaşamınıza, kendi pencerenizden bakarken ki dengenizi anlatır. Sadece aile ve ilişkiler, sadece iş ve sorumluluklar, sadece başkaları gibi sadece tek taraflı yaklaşımlar yerine biraz daha dengeli şekilde bakmak gerekiyor durumlara. Yansımalar nereden olursa olsun , kendi köklerinize inmeniz ve buradan değerlendirme yapmanız kendinizle dürüstçe yüzleşmenizi sağlar. Korkmayın kendinizi görmekten ve tanımaktan başka bir şey değil bu yaşam! Olan biten her şey size kendizi öğretiyor aslında bu yaşamda! Şimdi daha belirgin şekilde bununla yüzleşeceğiniz bir zaman dilimindesiniz! Özellikle Temmuz ayında da bu sürecin devam edeceğini söyleyebilirim.

 

Yaşanan bir döngüsü var ortada ve döngüde siz kendinizi görme,bulma, anlama, tanıma fırsatınızı kullanırsanız yaşama o kadar yerleşme fırsatını yakalıyorsunuz. Yoksa 7 sayısında söylediğimiz arayış size yeni bir döngü de kendinizi tekrar gösrmeniz için yeni fırsatlar sunuyor. Siz görmek isterseniz!

Kişisel pencereden daha anlatılabilecek çok şey var ancak herkesin bu kadar uzun bir yazıyı okuma sabrı olmayabilir burada keselim. Biraz kişisel değilde daha genel bir açıdan bakacak olursak yapacaklarımıza kendi imzamızı atmak, işlerimize ya da ilişkilerimize kendi tarzımızla yaklaşmak ve yapmak ve alma/verme döngülerini eşitlemek bu süreçte önümüzde duruyor. Kendi ruhunuzdan katarak yaptıklarınız sizi gerçek değerinizi bulacağınız mecralara ulaştırabilir. Burada elde edeceğiniz maddi ve manevi kazançlarınız size emeklerinizin sonucu olacak dönecektir. Elde ettiklerinizi/gücü oldukça adil kullanmaya özen gösteriniz. Kimseyi ezmeyiniz. Sömürmeye kalkmayınız sömürenlere müsaade etmeyiniz . 44/8 enerjisi bu anlamda oldukça vurgu yapan bir durumda zira 44 özel enerji olarak bütünün hayrını esas alan her girişimde maddi ve manevi oluşumu olumlu yönde desteklerken, aksi durumlarda karmik enerji oluşturacaktır ki bu da zaman içindeki yeni döngüde bu karmanın negatif etkilerini önünüze getirir. Ne ekersen onu biçersin! Sakın hatırından çıkarma! Oğlak devlet ve benzeri otorite yerlerini anlatır. Buralarda önemli bir süreç var demektir. Sizin için otorite konumunda olan kişi ya da kişilerle yaşanacaklar size bir şeyler gösterecek ve öğretecek demektir! Toplumsal olarak devlet ya da benzeri otorite konumundaki kişilerle yaşanacak süreçler yaşam alanımızda etkin şekilde değişimler getirebilir. Bunların tezahürlerini dolunay sonrasındaki dönemde göreceğiz.

44/8 enerjisi, saturn enerjisini de gösterdiğinden buradan çıkan en önemli sonuç yaşamınıza yeni bir düzen ya da temel atmak için bir geçiş yaşanabilir. burada devlet eliyle ve toplumsal etkiyle başlayan zorunlu süreçler olabileceği gibi kendi inisiyatifinizle de yeni bir düzen kurabilirsiniz. Geçmiş deneyimlerinizden ders çıkararak yaşamınızda bir düzen oluşturmanız çok önemli olacaktır. Özellikle 28 Haziran 2018 enerjisi bu derslerin öğretilerine vurgu yapıyor. İnsanları ve tüm canlıları sevmek, beklentisiz olmak, affetmek, geçmişe takılmadan güne ve geleceğe bakmak çok olumlu etkiler oluşturmanıza yarar.  2018 yılında aydınlanma ve denge, diplomasi çok önemli kavramlar olarak yaşamımızda yer alacak demiştim. Hala bu kavramların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Haziran ve Temmuz aylarında yapılacaklar yılın kalanında çok hızlı değişimler oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Başka bir deyişle yılın kalan dönemi için kendinizi ne kadar hazır hissederseniz o kadar şeyin oluşumuna katılabilrsiniz. Özellikle 2019 yılında bu oluşum çok daha yüksek bir enerjiyle devam edecektir. Ayak seslerini Ağustos ve sonrası dönemde duyacağız hep birlikte!

 

28 Haziran 2018, Gün 28/1, günerji 45/9 ediyor. 28/1 yaratıcı, tasarımsal yaklaşımları, iradeli ve cesur adımları vurguluyor. Bunların bilgelikle yapılması gerekiyor. 45/9 değişimi getiren bitişlerin üzerine vurgu yaparken aynı zamanda bir geçiş dönemini gösteriyor. Bilgiyi ve sezgileri kullanmak, öğrenmeye ve yenilenmeye açık olmak, kendi kimlik ve yaradılışını anlamak, kendi yeteneklerini tespit etmek, bağımlılıklarından özgürleşmek ve birey olmak, kendi birey kimliğine (kendi keşfine) uygun hedefler seçmek, işe yaramayan ve artık işlevini yitirmiş, eskimiş ve yaşamayan ölü duygu ve düşüncelerin esaretinden kendini özgürleştirmek (affetmek / geçmişle barışmak) bu dolunayın önemli göstergelerinden.

 

Bireysel ve toplumsal  olarak içsel dengemizi kurmamız gereken bir dönemdeyiz. Maddi ve manevi zenginlikler bu dengenin bir süreci olarak ortaya çıkacaktır. 6 derece oluşan oğlak dolunayı, barışın, huzurun, evrensel ölçülerin, sorumluluğun, aile ve ebeveynlerin, estetik ve yaratıcı enerjinin temsilidir. İçerisi nasılsa dışarısı öyledir derken bu kavramları katarak içerisini düşünün! Şimdi değişim var ve 28/1 gücün sizde olduğunu gösteriyor. 45/9 ve 28/1 enerjisi mucizevi bir enerji sunuyor. Olumlu yönde bu enerjiyi kullanarak harekete geçiniz. Kendinizi ortaya koymak ve var etmek için iyi bir zaman dilimi. Bunu yaparken olgun, bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, kendi geçmişiyle barışık birisi olmak ve kendini bilerek hareket etmek bu dolunayda ve sonraki dönemde kendi yaşamınıza yön vermenizde size çok yardımcı olacaktır.

Sevgi, aşk, mutluluk, sağlık, barış ve huzur, bollukla ve bereketle yaşamınızda daim olsun…