Günün iletişim açısından yoğun enerjisi bolca görüşme ve fikir alışverişi içinde olacağımızı gösteriyor. Özellikle tamamlanması gereken işlerin yoğunluğu, aynı zamanda görüşmeler ve gidilecek yerlerin çokluğu ile zamanın nasıl geçtiğini farkedemeyebiliriz.  Öğrenme amaçlı işlerin her açıdan kazançlı olabileceği günün içinde gerçekçi olmak ve sonuç odaklı hareket etmekte fayda var. Bugün tecrübe ile bilgimizi birleştirelim. Yaşamımızda deneyimle bilgimizin birleşmesi gerekiyor. Bu anlamda bildiğimiz ancak bugüne kadar kazanç elde edemediğimiz işler için yenikazanç yolları açılabilir.

Yabancılardan ve yabancı kültürlerden  öğrenecek şeylerimiz var. Kazançlı yeni pazarlara girmek için yapmamız gereken hazırlıklar ve öğrenmemiz gereken şeyler varsa bunlar için harekete geçelim. Sabit kaldığımız ve zarar gördüğümüz konulardan esnek yaklaşımlarla kurtulabiliriz. Ayrıca sakladığımız duygularımızı ifade etmek isteyebiliriz. Cesur ve kararlı adımlar aynı zamanda cesur itiraflarla gelebilir. Günün tezat oluşturan durumlarda farklı fikir ve düşüncelere daha ılımlı yaklaşmamızı gerektiren enerjisi motivasyonumuzu korumamıza vurgu yapıyor. Neşemizi canlılığımızı koruyalım. Tembellik, miskinlik, cansızlık ve negatiflikten uzak olmakta fayda var.Gün durulacak, tembellik edilecek gün değil.Bugün amaca hizmet eden her yola çıkmaya gönüllü olanların günü. Siz onlardan mısınız ?

 

GÜNÜN OLUMLAMASI 

Yaşamıma değişimle akıp gelen bolluk ve bereket enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Farklılıklara ve farklı fikirlere samimi ve öğrenmeye açık bir zihinle yaklaşıyorum Tüm bunları hayal ile gerçeğin birleştiği durumlara cesur ve kararlı adımlar atmak için kullanıyor ve ilerliyorum. Ben her şeyin en mükemmelini hakediyorum.